Steenfabriek Elden

Herbestemming  -  Ontwerp & Realisatie  -  2018-2024

Gelaagdheid steenoven

Steenoven Elden bestaat uit drie heldere lagen: stookkamers (begane grond), stookzolder (verdieping) en schoorsteen. De stookkamers zijn vervaardigd uit metselwerk wanden en gewelven en vormen tezamen het robuuste fundament van het gebouw. Typerend voor de stookzolder is de lichte houten kapconstructie. De schoorsteen vormt een baken in het landschap.

In het voormalig bakproces werd klei (vormelingen) in de stookkamers naar binnen gereden en afgebakken tot bakstenen, door middel van een continue rondgaand vuur door de opeenvolgende stookkamers. De stookzolder gold als de controlekamer van het gebouw, vanaf de stookzolder werd temperatuur gemeten en werden brandstoffen aan het vuur in de stookkamers toegevoegd. De schoorsteen had tot doel om rookgassen af te voeren en daarnaast natuurlijke trek te creëren.

De fasen van persoonlijke groei ‘onthaasten, ontdekken, ontwikkelen en ontplooien’ vormen de opbouw van het ruimtelijk programma. Deze fasen worden gekoppeld aan de drie lagen van de steenoven. Onthaasten is het centrale thema op de begane grond, de geborgenheid van de stookkamers in combinatie met uitzicht op het omliggende groene landschap en de Nederrijn bieden de bezoeker een perfecte plek om tot rust te komen. Ontdekken en ontwikkelen zijn de centrale thema’s op de verdieping, de openheid van de stookzolder in combinatie met de geborgenheid die het dak geeft, biedt de mogelijkheid om met elkaar tot de kern te komen. Ontplooien vindt plaats buiten de steenoven, de schoorsteen als baken in het landschap staat symbool voor datgene wat ontwikkelt is, buiten te laten ontplooien.

De drie lagen van de steenoven zijn in de huidige situatie compleet gescheiden van elkaar. In het ontwerp zullen de diverse lagen met elkaar worden verbonden. Een viertal atriums in combinatie met een lichtstraat in het dak zal de verbinding mogelijk maken. Door deze ingrepen zal de opbouw van de steenoven in één oogopslag inzichtelijk worden, evenals het voormalig bakproces en de opbouw van het programma.